Skip to content

Ochrana osobních údajů

I. ÚVOD

Vážíme si Vaše soukromí a při naší činnosti klademe velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Při jakémkoliv používání Vašich osobních dodržujeme příslušné obecně závazné právní předpisy. Získáváme a používáme pouze takové Vaše osobní údaje, které skutečně potřebujeme a používáme je výhradně z oprávněných důvodů, které lze očekávat nebo Vám vysvětlíme v těchto pravidlech ochrany osobních údajů (dále jen ” Zásady ochrany osobních údajů “). Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, které Vaše osobní údaje při provádění naší činnosti shromažďujeme, jak je používáme a jakým způsobem je chráníme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny výrobky, které nabízíme a obsahují informace o způsobu zpracování osobních údajů určené pro naše zákazníky. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se všemi právními předpisy platnými v České republice, zejména, nikoli však výlučně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen ” nařízení “) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen ” Zákon o ochraně osobních údajů “).

Osobní údaje, které nám poskytnete používáme výhradně na to, abychom Vám mohli prodávat kvalitní zboží a také na to, abychom mohli zlepšovat naši nabídku zboží pro Vás. Doporučujeme Vám, abyste si důkladně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámili se tak se všemi svými právy předtím než vstoupíte do právního vztahu s námi. Tím, že vstoupíte do právního vztahu s námi a / nebo nám poskytnete některé své osobní údaje, vyjadřujete, že rozumíte, jakým způsobem jsou zpracovávány Vaše osobní údaje dle těchto Pravidel ochrany osobních údajů. V opačném případě očekáváme, že se ihned přestanete jakýmkoli způsobem účastnit naší obchodní činnosti vykonávané, zda s námi jakkoli spolupracovat, a neposkytnete nám, nebo nám přestanete poskytovat Vaše osobní údaje. Vezměte však prosím na vědomí,

II. PROVOZOVATEL

CESTUJVEU s.r.o.

Hlavná 216

966 53 Hronský Beňadik

IČO: 51 244 446

DIČ: 2120763887

Okresní soud BB 1, odd. SRO, vl. č .: Vložka číslo: 30611 / S

(dále označený jako ” my “, ” s námi “, ” naše ” apod.)

III. KONTAKTNÍ OSOBA

Peter Rafaj

+420-606-453-100

rafaj.lamis@gmail.com

IV. dotyčná osoba

 • jakákoli fyzická osoba, která nakupuje zboží, které nabízíme,
 • jakákoli fyzická osoba, která je oprávněným zástupcem zákazníka naší společnosti, který nakupuje zboží, které nabízíme (v jakémkoli právním vztahu k zákazníkovi),
 • jakákoli fyzická osoba, která navštíví naše webové stránky,
 • jakákoli fyzická osoba, která navštíví náš showroom / prodejnu na území České republiky.

V. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

V této části uvádíme informace o osobních údajů, které od Vás získáváme, když se zajímáte o zboží či nakupujete zboží, které nabízíme a také informace o tom, které Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat z jiných zdrojů.

Způsob získání osobních údajů

Kategorie získávaných osobních údajů

Registrace pro E-shop

V případě, že se rozhodnete vytvořit uživatelský účet v některém z našich e-shopů, které provozujeme na stránkách www.vivaeshop.sk, www.vivask.sk nebo www.viva-in.cz.

 • Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, fakturační adresa (pokud jsou odlišné od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili),
 • Vaše přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo)

Nákup prostřednictvím E-shopu

V našich E-shopech můžete nakupovat i bez registrace, avšak Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom Vám mohli doručit zboží, které si vyberete a koupíte.

 • Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa fakturační adresa (pokud jsou odlišné od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili)

Registrace pro odběr newsletteru

Na základě Vašeho požadavku a souhlasu Vás můžeme informovat o nabídce svých výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích i bez toho, abyste předtím registrovali v našem E-shopu nebo koupili jakékoliv zboží.

 • Vaše e-mailová adresa
Prohlížení webových stránek naší společnosti
 • Informace o vašem online chování během procházení webových stránek naší společnosti a informace o tom, že jste klikli na jednu z našich reklam (včetně reklam na webových stránkách jiných subjektů)
 • Informace o zařízeních, jejichž prostřednictvím jste využili služeb naší společnosti (včetně výrobce, modelu a operačního systému, IP adresy, typu prohlížeče a identifikátorů mobilního zařízení, data a času vašeho přístupu, adresy webové stránky, ze které jste byli přesměrováni / á na naši webovou stránku, jiných dat přenášených přes standardní HTTP (s) protokoly, údaje použité pro online relaci po přihlášení)

VI. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části Vás chceme informovat o tom, na jaké účely, jakým způsob a proč používáme Vaše osobní údaje, a také jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů.

 • Zpracování osobních údajů je primárně založeno na Vašem právním vztahu jako dotčené osoby k naší společnosti, tj zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy , jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).
 • Zpracování některých osobních údajů může být založeno na oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení).
 • V některých případech Vás můžeme požádat o poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, av takovém případě Vaše osobní údaje zpracováváme pouze, pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení).
Účel zpracování osobních údajů Právní základ zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje využíváme především na to, abychom Vám zpřístupnili zboží, které nabízíme, jako je využívání e-shopu jako registrovaný či neregistrovaný zákazník, či účasti v našich spotřebitelských soutěžích. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovávat a vyřizovat Vaše objednávky, včetně zpracování Vašich plateb za zboží a případného vrácení peněz, spravovat Vaše uživatelské účty, doručit Vám zboží, které si objednáte. Rovněž potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout výhody spojené s Vaší registrací, zda poskytnout různé slevy.
 • Plnění smlouvy, jejíž jste stranou (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení)
Vaše osobní údaje využíváme i na to, abychom Vás v souvislosti s Vaší registrací nebo Vašimi nákupy prostřednictvím E-shopu mohli informovat o nabídce našich výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích prostřednictvím newsletteru naší společnosti zasílaného e-mailem, nebo prostřednictvím tištěného katalogu s nabídkou našich výrobků. Vaše údaje používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, například údaje o Vaší nákupní historii a zboží, které jste u nás koupili využíváme k tomu, abychom Vám věděli doporučit jiné zboží, které by vás mohly zajímat a abychom Vám na naší webstránce zobrazovaly obsah, který je pro Vás relevantní.
 • oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme pro správu naší webstránky a na zlepšování našich služeb a provozu. Na našich stránkách využíváme soubory cookie a další podobné technologie, abychom Vám umožnili co nejlépe užívat funkce našich stránek. Podrobné informace o souborech cookie ao možnosti jejich vypnutí naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

Vaše osobní údaje také využíváme na zlepšování nabídky našich zboží on – line, či v prodejnách, našeho know-how a také způsobu komunikace se zákazníky. Vaše osobní údaje nám také pomáhají při vývoji a zlepšování našich informačních systémů (včetně bezpečnosti). Všechny uvedené činnosti nám umožňují poskytovat lepší služby našim zákazníkům.

 • oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom s Vámi byli v kontaktu. Bez toho, abyste se registrovali v našich E – shopech, nebo koupili jakékoliv zboží nabízené naší společností, máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru, prostřednictvím kterého Vás budeme výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu informovat o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích.
 • Souhlas dotčené osoby

(Čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení)

Vaše osobní údaje využíváme k řešení Vašich stížností, plnění našich povinností ve vztahu k Vám, uplatňování práv a právních nároků, které se týkají Vás nebo nás, například, pokud nejste spokojeni s našimi zbožím nebo v případě nehody, k níž došlo v našem showroomu.
 • oprávněný zájem

(Čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení)

Některé výše uvedené způsoby využívání Vašich osobních údajů jsou založeny na tzv. oprávněných zájmech naší společnosti, které zahrnují:

 • Starat se o potřeby našich zákazníků, včetně dodání našich výrobků.
 • Propagaci a prodeji našich výrobků.
 • Péče o váš uživatelský účet (E-shop), řešení stížností a sporů, uplatňování práv a právních nároků.
 • Ochranu a podporu naší obchodní činnosti, kolegy, zákazníky.
 • Ochrana zdraví a tělesné integrity.
 • Předcházení a napomáhání odhalování protispolečenského chování, trestné činnosti.
 • Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti.
 • Testování a vývoj nových produktů a služeb, jakož i vylepšování těch stávajících.

Zároveň Vás chceme ujistit, že při zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely definované v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů důsledně dodržujeme zásadu nezbytnosti a přiměřenosti, tj provádíme jen takové zpracovatelské činnosti, které jsou naprosto nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů zpracování osobních údajů, a to výlučně v rozsahu přiměřeném tímto účelem. V návaznosti na to uplatňujeme především zásadu minimalizace údajů a zásadu minimalizace uchovávání údajů tak, jak je uvedeno níže.

VII. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

V této části uvádíme, kterým příjemcům můžeme poskytovat Vaše osobní údaje, zda je s nimi sdílet.

Některé osobní údaje, které získáváme můžeme sdílet s našimi partnerskými společnostmi, se kterými na smluvním základě provozujeme společný sklad zboží a řídíme skladové hospodářství: CESTUJVEU s.r.o., Hlavná 216, 966 53 Hronský Beňadik, Email: info@koupacikad.cz, Web: www.koupacikad.cz, IČO: 51 244 446 DIČ: 2120763887 Okresní soud BB 1, odd. SRO, vl. č .: Vložka číslo: 30611 / S

Některé Vaše osobní údaje můžeme poskytovat subjektům, které poskytují služby naší společnosti. Od všech poskytovatelů služeb striktně vyžadujeme, aby důsledně dbali na ochranu osobních údajů a nepoužívali Vaše osobní údaje pro vlastní marketingové účely, pokud jim na to sami neudělíte souhlas. Sdílíme pouze ty osobní údaje, které naši poskytovatelé služeb nezbytně potřebují k poskytování služeb. Jde například o subjekty, které naší společnosti poskytují následující služby:

 • Poskytování služeb webhostingu.
 • Poskytování služeb souvisejících s tvorbou a provozem stránek.
 • Zpracování plateb v naší prodejně nebo v rámci E-shopu.
 • Doručovatelské a kurýrní služby, včetně služeb vyzvednutí zásilek na výdejních místech.
 • Společnosti, které zajišťují přímý marketing av našem jménem rozesílají elektronickou komunikaci včetně newsletterů naší společnosti.
 • Služby zjišťování spokojenosti zákazníků.
 • Služby vedení účetnictví.
 • Služby související s vymáháním pohledávek.
 • Právní služby.

Některé Vaše osobní údaje může poskytovat státním orgánům a jiným orgánům veřejné moci a správy, v případech, kdy nám taková povinnost vyplývá ze zákona, nebo je to potřebné k určení, uplatnění nebo obhajobu práv a oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob.

VIII. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejste povinen poskytnout nám Vaše osobní údaje, ale některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro uskutečnění obchodní nebo jiné činnosti (například uzavření kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu). V případě, že nám některé Vaše osobní údaje neposkytnete, nebude možné, abychom Vám dodali zboží, které nabízíme. Poskytnutí některých Vašich osobních údajů je tedy požadavkem, která je potřebná pro uzavření smlouvy nebo na plnění smlouvy.

IX. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní údaje uchováváme v rozsahu dovoleném příslušnými obecně závaznými právními předpisy nejvýše po dobu 10 (deset) let. Ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují, se může doba uchovávání osobních údajů prodloužit z důvodů uplatnění, prokázání, obhajování a / nebo výkonu práv, nároků a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo našich nebo provádění našeho vnitřního vyšetřování. Délka takové doby uchovávání je podmíněna především trváním povinností souvisejících např. se zárukou, kterou poskytujeme na naše výrobky, jakož i nezbytností uchovávání těchto osobních údajů pro případ potřeby prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

X. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy následující práva:

1. Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Máte právo:

 • Kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pokud je zpracování prováděno pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost.
 • Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.
 • Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Na základě Vaší žádosti adresované kontaktní osobě uvedené v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to prostřednictvím e-mailu, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí osobních údajů.

3. Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování osobních údajů máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

4. Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
 • Namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. a. těchto Pravidel ochrany osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. b. těchto Pravidel ochrany osobních údajů.
 • Se Vaše osobní údaje zpracovány nezákonně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva České republiky.

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že:

 • Jste napadli správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů
 • Zpracování je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití.
 • Už nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
 • Jste namítali vůči zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. a. těchto Pravidel ochrany osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž abychom Vám v tom bránili, jestliže:

 • Je zpracovávání osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo na smlouvě.
 • Pokud se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky.

7. Právo podat stížnost orgánu dozoru

V případě, pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů nebo k porušení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky s návrhem na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 99 Zákona o ochraně osobních údajů.

XI. UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dotyčná osoba je oprávněna uplatnit všechna svá práva kontaktováním oprávněného zástupce naší společnosti uvedeného v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů, písemně, včetně e-mailu, a také zákonem ustanovením postupem adresovaným kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava, tel .: + 421 2 32 31 32 14, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk , Web: http://www.dataprotection.gov.sk/ .

Žádost dotyčné osoby může být zamítnuta v případech dovolených nebo stanovených zákonem.

XII. ZMĚNA PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme někdy změnit nebo doplnit. Taková změna se nijak bez Vašeho výslovného souhlasu nedotkne Vašich práv, které Vám vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně navštívili naši webstránku a seznámili se s aktuální verzí těchto Pravidel ochrany osobních údajů, avšak na podstatné změny Vás můžeme výrazněji upozornit, případně emailem.

V Hronském Beňadiku, 01.06. 2021.